Tecnologia UIB és un espai virtual creat per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) per facilitar a les empreses, institucions i investigadors informació i assessorament en les qüestions relacionades amb la transferència de tecnologia des de la Universitat de les Illes Balears.

El seu objectiu és dinamitzar, en matèria d'innovació tecnològica, les empreses i els centres d'investigació de les Illes Balears, així com fomentar i catalitzar les relacions entre ells en matèria d'investigació i desenvolupament tecnològic mitjançant la promoció de projectes en col·laboració, la difusió dels recursos tecnològics i científics entre el sector empresarial, la transferència de tecnologia i la creació d'empreses de base tecnològica (EBT).

Investigador

Tecnologia UIB per investigadors

Els investigadors poden gestionar tota la informació respecte al seu grup d'investigació, les tecnologies que tenen en cartera i els serveis que estan disposats a oferir.

Empresa

Tecnologia UIB per empreses

Tecnologia UIB ofereix a les empreses i institucions del seu entorn informació sobre la investigació duta a terme al si de la UIB.