POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL FITXER.

D'acord amb el que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s'informa que les dades personals que es recullen en aquest web s'incorporaran en fitxers de titularitat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

FINALITATS DELS TRACTAMENTS.

Les dades de navegació, com el nom de domini del proveïdor (PSI) i/o l'adreça IP que dóna accés a la xarxa, la data i l'hora d'accés al web o l'adreça d'internet des de la qual parteix l'enllaç que s'hi dirigeix, seran tractades per a finalitats estadístiques i de millora del web esmentat.

Les altres dades personals que es recullen en aquest web es tractaran per tramitar sol·licituds, gestionar la relació amb les persones usuàries registrades i controlar l'àrea d'accés restringit, i seran les mateixes persones usuàries donades d'alta al web les que administraran els continguts relatius als grups de recerca que s'hi hagin publicat.

UTILITZACIÓ DE GALETES.

En aquest web s'utilitzen galetes. Una galeta és un fragment d'informació de text que els webs transfereixen al disc dur dels equips que s'hi connecten. Utilitzem galetes de sessió per identificar la persona usuària i mantenir-ne l'estat d'identificació. Les galetes de sessió s'esborren automàticament del disc dur quan finalitza la sessió. També utilitzem galetes per recopilar estadístiques anònimes i conjuntes que ens permetin analitzar la forma com les persones usuàries utilitzen el nostre web, per millorar-lo. La persona usuària té l'opció de no rebre galetes o de ser informada sobre la seva fixació mitjançant la configuració del navegador a aquest efecte. Tanmateix, en cas que desactivi les galetes, és possible que no pugui fer ús de totes les funcionalitats del web. Si bé la informació obtinguda és, en principi, totalment anònima, atès l'Informe 327/2003 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, s'informa les persones usuàries que les dades relacionades anteriorment s'incorporaran en un fitxer de dades de caràcter personal per a les finalitats detallades anteriorment.

DADES DE TERCERES PERSONES.

La utilització d'aquest web comporta el compromís exprés per part de les persones usuàries de complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, especialment respecte al tractament de dades del personal investigador integrant dels grups de recerca o de les persones per a les quals es tramitin consultes. Les persones usuàries es comprometen expressament a complir, amb caràcter previ a la introducció de dades personals de terceres persones en aquest web, amb el deure d'informació previst per l'article 5 de la LOPD i, per als casos en els quals sigui legalment exigible, a demanar el consentiment previst en els articles 6 i 11 de la llei esmentada, si escau.

DRETS DE LES PERSONES AFECTADES.

Les persones afectades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit, acompanyat d'una còpia del DNI, remès al Carrer Miquel dels Sants Oliver, núm 2, 2n. 07122, Illes Balears, Espanya.