Infecció i Immunitat

Àrea Científica: Biomedicina
Àrees Tecnològiques: Biotecnologia, Inmunologia, Medicina, Microbiologia
Línies d'investigació
 • Infecció i immunitat. Dins d'aquesta línia d'investigació estudiem principalment els mecanismes de patogenicitat bacteriana en les infeccions respiratòries. Això comprèn la investigació de la interacció de diversos bacteris amb els sistemes cel·lulars i humorals de l'hoste.
 • Mecanismes d'acció i resistència als antimicrobians.
 • Epidemiologia molecular. Caracterització de la disseminació de les infeccions amb tècniques moleculars.
Serveis
 • Detecció, identificació i caracterització de microorganismes d'interès clínic.
 • Disseny i estudi in vivo i in vitro de l'eficàcia terapèutica i dels mecanismes d'acció de fàrmacs en processos infecciosos.
 • Epidemiologia i monitorització dels microorganismes responsables de processos infecciosos.
Ofertes de cursos i formació
 • Microbiologia bàsica.
 • Microbiologia molecular.
 • Microbiologia cel·lular.
 • Microbiologia clínica.
 • Principis bàsics de les malalties infeccioses.
 • Immunologia.
 • Mecanismes d'acció i resistència a agents antimicrobians.
Investigador principal - Responsable
 • Albertí Serrano, Sebastià