Microbiologia

Àrea Científica: Biologia vegetal i animal, ecologia
Àrees Tecnològiques: Aqüicultura, Biotecnologia, Biologia cel.lular, Microbiologia, Ecosistemes, Sedimentologia marina, Contaminació
Línies d'investigació
  • Avaluació de conceptes i definicions de taxons; aplicació de noves tècniques (MLSA, genòmica comparada) i desenvolupament de bases de dades genètiques i la seva aplicació en taxonomia; definició de les característiques ecològiques
  • Anàlisi de comunitats microbianes i organismes ecològicament rellevants (Pseudomonas, Roseobacter, Salinibacter), així com el coneixement del marc ambiental (condicionants físics i químics); disseny de models de predicció de la contaminació litoral
  • Microbiologia de la contaminació ambiental, disseny de models de predicció de contaminació litoral
Serveis
  • Cultiu i identificació de microorganismes.
  • Disseny i aplicació de bioindicadors microbians.
  • Anàlisi i detecció de microorganismos patògens en mostres ambientals.
  • Biodegradació i tècniques de bioremei.
Ofertes de cursos i formació

Programa de Doctorat (RD 56/2005) Interuniversitari "Microbiología Ambiental y Biotecnología" amb la Universitat de Barcelona, amb menció de qualitat des del curs 2007-2008 fins el curso 2010-211 (Ref. MCD2004-00173, resolució 16/11/2007). Coordinador UIB: Rafael Bosch

"Màster Interuniversitari en Microbiologia Avançada" (RD 56/2005) amb la Universitat de Barcelona. Coordinador: Rafael Bosch Zaragoza.

Altres cursos i seminaris de formació en:
Microbiologia bàsica
Microbiologia alimentària
Microbiologia ambiental
Microbiologia industrial
Microbiologia molecular
Tecnologies
Sistema d'insercions genètiques
Serveis Avançats
Anàlisi molecular de comunitats microbianes i G.I.S. com eines de detecció i control dels nivells de contaminació en les aigües naturals
Investigador principal - Responsable
  • Lalucat Jo, Jordi