Tractament i anàlisi matemàtic d’imatges digitals (TAMI)

Àrea Científica: Matemàtiques
Àrees Tecnològiques: Tractament d'imatges en medicina, Processament d'imatges, Reconeixement de formes
Línies d'investigació
  • Desenvolupament de models per a l'anàlisi matemàtica de les imatges
  • Restauració i filtratge d'imatges digitals
  • Aplicacions: video, imatges mèdiques, imatges color, etc
Descripció:
Desenvolupament de models per a la restauració i l'anàlisi matemàtica de les imatges. Estudi de seqüències de vídeo amb mètodes morfològics, imatges en color, etc. Aplicacions al camp de les imatges de satèl·lit per a la reconstrucció del relleu. Aplicacions al camp de la fotografia digital comercial per a la restauració de les fotos color.
Serveis
Serveis relacionats amb les aplicacions del tractament d'imatges (anàlisi, processament i reconeixement) per a dur a terme col.laboracions en la resolució de problemes reals ("sol·lucions a mida") o bé per a la realització d'informes, estudis, etc.
Ofertes de cursos i formació
Cursos o seminaris sobre problemes o aplicacions dins el camp del processament d'imatges digitals.
Tecnologies
Filtre de correcció de l'efecte d'adherència d'imatges estereoscòpiques
Investigador principal - Responsable
  • Coll Vicens, Bartomeu